Nordjysk Motor Co.
Nordjyske Bank
Podi
Kaffebaren

Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

 

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har fået tildelt puljemidler til nedbringelse af sygefravær i Brønderslev Kommunes ældrepleje.

Som led i aftalen om Finansloven 2018 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afsat en pulje, der har til formål at støtte nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen.

Puljens kerneelementer er følgende:

  • Tiltag til forebyggelse af sygefravær
  • Et systematiseret samarbejde mellem Jobcentrets sygedagpengeafdeling, HR og Ældreområdet
  • Fremrykket indsats for sygemeldte
  • Gradvis tilbagevenden efter sygemelding

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i den forbindelse ansøgt om og fået tildelt puljemidler i perioden fra den 1. april 2020 til den 31. december 2021 til at forebygge sygefravær, reducere varigheden af sygefraværet og nedbringe antallet af sygemeldte medarbejdere i ældreplejen. Dette ved at foretage en kortlægning og analyse af ældreplejens sygefravær med henblik på at få viden om, hvilke faktorer der gør sig gældende lokalt. Kortlægningen og analysen skal danne grundlag for en strategi med afsæt i puljens kerneelementer, som skal behandles og godkendes på politisk niveau. Indsatsen adresserer herudover også direkte et af aftalepunkterne i budgetaftalen for 2020.

Projektet sammentænkes med de puljemidler, Brønderslev Kommunes HR-afdeling har fået til at nedbringe sygefraværet på offentlige arbejdspladser for at sikre god implementering og forankring af strategien.

Baggrunden for ansøgningen er, at ældreplejen i 2019 havde et gennemsnitligt sygefravær på 8,36 % i Frit Valg og 7,16 % på Plejecenterområdet. Derudover er ældreplejen et område med mangel på arbejdskraft. Dette kan udfordre kvaliteten i opgaveløsningen, effektiviteten og udgifterne til indsatsen overfor den sygemeldte. I ældreplejen indtager kommunen rollen som arbejdsgiver for de ansatte og har således ansvaret for arbejdsmiljø og forebyggelse af sygefravær. Derudover har kommunen en rolle indenfor fastholdelse og opfølgning overfor den sygemeldte.

Puljemidlerne er på 972.060 kr., der skal anvendes til frikøb af medarbejdere, projektledelse og ekstern konsulentbistand til analyse, strategi og implementeringsstøtte.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender projektet til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

For hele projektperioden er der givet puljemidler til frikøb af 35 timer til konsulenter fra henholdsvis HR og Jobcentrets sygedagpengeafdeling, 1422 timer til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og relevante medarbejdere samt 8 timers projektledelse ugentligt.

Økonomiafdelingen bemærker, at projektet til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen strækker sig over en toårig periode, og at Brønderslev Kommune er tildelt 972.060 kr. Der skal aflægges halvårlige delregnskaber, og efter projektets afslutning skal der aflægges endeligt regnskab.

 

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og ser meget positivt på initiativet.

 

Bilag
Kilde: Brønderslev Kommune
Kaffebaren
Suvo
Podi
Baggesen