Nordjysk Motor Co.
Nordjyske Bank
Podi
Kaffebaren

Hvidvask-regler kvæler foreningslivet

 

Der bør indføres bagatelgrænser for bank- og persondataregler, så der kommer gang i foreningslivet – og mennesker igen kan mødes ansigt til ansigt. Hvidvask-reglerne gør det både besværligt og dyrt at drive det foreningsliv, der danner en vigtig ramme for fællesskab og sunde interesser.

 

Rigtig mange af de foreningsdrevne aktiviteter, som finansierer idræts-, spejder-, kultur- og foreningslivet over hele landet er blevet aflyst i 2020. Og nu er der behov for at gøre en særlig indsats for at hjælpe foreningerne godt i gang efter den langstrakte corona-krise med nedlukninger og aflysninger.

Efter vi – sammen med de andre EU-lande – er begyndt at vaccinere, kan vi nu også begynde at se frem – se frem til at genoptage det liv og møde de mange andre mennesker, vi før coronaen var vant til at møde. Det har været et enormt afsavn for mange, at vi er afskåret fra at møde andre mennesker ansigt til ansigt i de mange aktiviteter, som vores rige foreningsliv giver os normalt.

Og vi ved, at foreningerne har styrtblødt under krisen. Nu skal vi give dem en kickstart – fordi de er så vigtige for vores fysiske og mentale velvære.

Derfor skal Folketinget også sætte gang i en konsekvent afbureaukratisering af de regler, som gør hverdagen for mange foreninger besværlig, så de både kan spare penge og have mulighed for at bruge deres frivillige kræfter meget bedre.

Konkret bør der være bagatelgrænser, så mindre foreninger slipper for det store bureaukrati, der er opstået på grund af hvidvaskreglerne på bankområdet, men også persondata-bestemmelserne. Begge dele binder ret mange kræfter og en del økonomi for rigtig mange mindre foreninger og klubber. Og det skal vi have ryddet grundigt op i så hurtigt som muligt.

Er du en lille forening, der kun har nogle få trækninger på din bankkonto med 4-5.000 kroner, så er det helt uforståeligt, at man skal opkræves 1.000 kroner for overhovedet at have en bankkonto. Det skyldes simpelthen at de regler, man har pålagt foreningerne og bankerne er for nidkære. Der skal vi efter min mening indføre bagatelgrænser, som kan hjælpe mange af de foreninger, som gør en kæmpe forskel for at danskerne kan mødes på tværs af alder og interesser og gør vores hverdag spændende og aktiv.

Vi bør på tværs af hele Folketinget enes om, at vi skal give det danske foreningsliv ny luft i 2021. Det vil utvivlsomt give meget værdi for danskernes fysiske og mentale sundhed. Og det er meget tiltrængt.

 

Kaffebaren
Suvo
Podi
Baggesen