Nordjysk Motor Co.
Nordjyske Bank
Podi
Kaffebaren

Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser en stigning i antallet af fuldtidspersoner på de midlertidige ydelser og en stigning i antallet af fuldtidspersoner på de permanente ydelser i Brønderslev Kommune sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

 

Om opgørelsen

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra januar 2020 grundet en række efterreguleringer. På sygedagpenge forventes yderligere en efterregulering.

I januar 2020 var det samlede antal modtagere på offentlig forsørgelse 4.364 fuldtidspersoner. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.210 og 2.154 var på permanent offentlig forsørgelse.

Over det seneste år ses en mindre stigning i antallet af fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse. De største stigninger ses på a-dagpenge, uddannelseshjælp, sygedagpenge og jobafklaring. På ledighedsydelse og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. ses et fald over det seneste år.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob og førtidspension) ses en stigning over det seneste år. Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet er der endvidere en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i januar 2020 og en udvikling over det seneste år. Herunder fremgår også ledighedsstatistikken for januar, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 4,5 %. Vedhæftet er også en opgørelse over antal ydelsesforløb på varighedsintervaller over tid og sammenlignet med regionen for januar 2020.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget ønsker orientering om refusionsregler og takster til de enkelte ydelser. Der efterlyses eksempler på beregning af Fleksjob udbetaling til borgeren og udgift for kommunen.

Bilag
Kilde: Brønderslev Kommune
Kaffebaren
Suvo
Podi
Baggesen