Bedemand John Olsen
Suvo
Podi
Bjælkehytten

Efter Mette Frederiksens udmelding i går om genåbning af dagtilbudsområdet samt 0. – 5. klasse på skoleområdet arbejder vi på, at tilrettelægge hvordan vi laver den bedste opstart. Der er stadig mange spørgsmål, som vi ikke kender svarene på endnu, da vi afventer retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Vi vil bruge disse retningslinjer til at tilrettelægge hverdagen efter deres anvisninger.

Børne- og skoleudvalget afholder et ekstraordinært møde i morgen kl. 14.00, og vi forventer herefter, at kunne melde mere konkret ud til jer forældre.

Det vi ved på nuværende tidspunkt er følgende:

Skole & Dagtilbud (inkl. dagplejere)

  • Dagtilbud åbnes igen hurtigst muligt fra den 15. april 2020, og så snart kommunalbestyrelsen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer det forsvarligt. Børne- og undervisningsministeriet vil sammen med Sundhedsministeriet udsende retningslinjer for, hvordan dagtilbuddene kan sikre en åbning, der er sundhedsmæssig forsvarlig. Medarbejdere i risikogruppen eller med familiemedlemmer i husstanden i risikogruppen forventes ikke at møde på arbejde.
    Grundskolen
  • Skoler åbnes igen for 0.-5. klasser og specialtilbud på alle klassetrin hurtigst muligt fra onsdag den 15. april 2020, og så snart kommunalbestyrelsen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer det forsvarligt. Skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber (for børn op til 5. klasse) åbner tilsvarende. Børne- og undervisningsministeriet vil sammen med Sundhedsministeriet udsende retningslinjer for, hvordan institutionerne kan sikre en åbning, der er sundhedsmæssig forsvarlig. Medarbejdere og elever i risikogruppen eller med familiemedlemmer i husstanden i risikogruppen forventes ikke at deltage i undervisningen.
  • I forhold til prøver og eksaminer ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer, der gives senest muligt på skoleåret, til prøvekarakterer. Børne- og Undervisningsministeriet vil fastsætte de nærmere regler.

Kilde: Brønderslev Kommune

Kaffebaren
Suvo
Podi
Bilhuset Biersted A/S