Nordjysk Motor Co.
Nordjyske Bank
Podi
Kaffebaren

Social- og Indenrigsministeriet har onsdag den 13. maj 2020 udsendt en ny bekendtgørelse, som lemper på besøgsrestriktionerne på botilbud. Det betyder bl.a., at alle borgere senest 7 dage fra bekendtgørelsen træder i kraft kan modtage besøg på botilbud.

 

Hovedelementerne i den nye bekendtgørelse er,

 

  • Alle borgere på botilbud kan nu få besøg på udearealer.
  • Borgeren kan få besøg af 1-2 faste besøgspersoner, der udpeges blandt beboerens nære pårørende.
  • Der gives mulighed for, at borgere under visse betingelser får mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som de selv råder over.
  • Visse dagtilbud undtages helt fra besøgsforbuddet. Det drejer sig om sociale akuttilbud, sociale stofmisbrugsbehandlingstilbud, beskyttede beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud.

Generelt skal besøg finde sted ud fra fastlagte rammer og efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det gælder bl.a. afstand, afspritning, håndvask, god hygiejne m.v.

I den forbindelse siger en glad udvalgsformand Martin Bech:

“Vi har tålmodigt ventet på at få mulighed for at give besøg til beboere på bosteder og lign. Det er samme situation som på plejecentrene med sårbare borgere, der virkelig savner den hverdag, de kender og de mennesker, de elsker. Heldigvis kan vi nu om senest 7 dage gøre dette. Vi arbejder selvfølgelig på at blive klar så hurtigt som muligt. Men den sundhedsmæssige sikkerhed skal være på plads, og personale, pårørende og beboere skal lige sættes ind i de nye forhold. Vi åbner nemlig ikke bare som før Coronakrisen. Men jeg tror, at lempelserne kan være med tilsat gøre beboerne gladere og mindre ensomme. I den forbindelse vil jeg takke de pårørende for deres forståelse. Og jeg vil takke vores personale for det kæmpe arbejde, de har udført under lukningen. De har virkelig lagt sig i selen for – på trods af alt – at give beboerne en god hverdag med adspredelse og aktivitet i en kærlig atmosfære.”

De pårørende skal kontakte det enkelte bosted.

 

Kilde: Brønderslev Kommune

Kaffebaren
Suvo
Podi
Baggesen