Bedemand John Olsen
Suvo
Podi
Bjælkehytten

En tværfaglig arbejdsgruppe har lavet et forslag til, hvordan Brønderslev Kommune frem over skal arbejde med FNs Verdensmål. For at gøre arbejdet konkret har gruppen kortlagt de 17 Verdensmål og undersøgt, hvordan kommunen allerede i forvejen understøtter målene.

Forslaget er vedtaget af et enigt Økonomiudvalg. Det betyder bl.a., at alle politikker og strategier frem over skal indeholde oversigt over, hvordan man efterlever FNs Verdensmål.

Borgmester Mikael Klitgaard er glad for forslaget:
”Alle byrådsmedlemmer blev ved budgetforliget enig om, at kommunen skal arbejde mere målrettet med at leve op til FNs 17 verdensmål. Målene får større og større gennemslagskraft, og så sent som til VM i håndbold kunne vi se store bandereklamer fra danske energivirksomheder med fokus på FNs Verdensmål. Samtidig skal arbejdet jo også give mening for ikke mindst borgerne og virksomhederne. Derfor skal vi jo ikke forholde os til alle de 17 verdensmål hver gang . Det er også vigtigt for mig, at arbejdet ikke bliver en stor bureaukratisk proces, som tager ressourcer fra de øvrige opgaver. Vores kortlægning viser, at man af vores indsatser i forvejen lever op til FNs verdensmål. Og det er selvfølgelig de indsatser, vi skal fortsætte.”

Borgmesteren giver et konkret eksempel. Sundhedsplejen har bl.a. projektet ’Sundhedsplejen på Sporet’. Det lever op til verdensmål nr. 3 om at fremme sundhed og trivsel.
”Et projekt som Bevæg dig for livet er jo også i høj grad en indsats, der lever op til en række af verdensmålene. Den Sammenhængende børnepolitik og FNs Verdensmål om øget adgang til uddannelse hænger jo sammen som fod i hose. Vores arbejde med hele energiområdet, hvor vi reducerer CO2-udledningen med mere end 20% er en afspejling af verdensmålet om bæredygtig energi. Mål 11 om bæredygtige byer lever vi op til ved fokus på udvikling af landdistrikterne, og sådan kan vi blive ved.”

Klitgaard fremhæver også, at arbejdsgruppen har kommunens vision med i arbejdet.
”Det er vigtigt, at visionen får et liv og kædes sammen med verdensmålene og med udgangspunkt i samspil med borgere og virksomheder. Igen skal det med tiden være noget, der ligger på rygraden og ikke være et stort forkromet bureaukratisk projekt”

Kaffebaren
Suvo
Podi
Bilhuset Biersted A/S